Kho ngoại quan

In

          Kho ngoại quan

+ Địa Chỉ: Số 2, đường Hạ long, Phường Bãi cháy, Tp Hạ long, Tỉnh Quảng Ninh

-          Ông: Nguyễn Đức Tuấn - Phó phụ trách KNQ

-          Ông: Trần Văn Luyện- Phó KNQ