Phòng Kế toán - tài chính

In

+ Địa Chỉ: Số 2, đường Hạ long, Phường Bãi cháy, Tp Hạ long, Tỉnh Quảng Ninh

-          Bà: Nguyễn Thị Việt- Trưởng phòng KTTC

Tel: 0913 528 699

-          Bà: Nguyễn Thu Phương- Phó phòng KTTC